Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

Formularze podatkowe
na arkuszu kalkulacyjnym Excel, format xls

Formularze NIP

NIP-1
NIP-2
NIP-2A
NIP-3
NIP-5
NIP-B
NIP-C
NIP-D

Formularze VAT

VAT-R
VAT-Z
VAT-7
VAT-7K
VAT-7D
VAT-IM
VAT-IM/A
VAT-ZT
VAT-ZZ
VAT-8
VAT-9M
VAT-10
VAT-11
VAT-12
VAT-21
VAT-22
VAT-23
VAT-24
VAT-ID
VAT-UE
VAT-UE/A
VAT-UE/B
VAT-UE/C
VAT-UEK

Formularze PIT

PIT-2
PIT-2A
PIT-3
PIT-4R
PIT-6/6L
PIT-8AR
PIT-8C
PIT-11
PIT-12
PIT-14
PIT-16
PIT-16A
PIT-19A
PIT-23
PIT-28
PIT-28/A
PIT-28/B
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39
PIT-40
PIT-40A 11A
PIT/B
PIT/D
PIT/M
PIT/O
PIT-R
PIT/Z
PIT/ZG
IFT-1 / IFT-1R
IFT-3 / IFT-3R
IFT/A

Formularze CIT

CIT-5
CIT-6AR
CIT-6R
CIT-7
CIT-8
CIT-8A
CIT-8B
CIT-8/O
CIT-9R
CIT-10R
CIT-11R
CIT-D
IFT-2 / IFT-2R
CIT-ST
CIT-ST/A

Formularze POG

POG-5
POG-5A
POG-5C
POG-5D
POG-P
POG-4
POG-4A
POG-4C
POG-4D
POG-4R
POG-R
POG-3A
POG-3C
POG-3D

Formularze PCC

PCC-2
PCC-3
PCC-3/A

Formularze SD

SD-Z2
SD-2
SD-3
SD-3/A

Formularze ORD

ORD-IN
ORD-IN/A
ORD-HZ
ORD-M
ORD-TK
ORD-U
ORD-W1
ORD-ZU
UPL-1
OPL-1
ZAW-K
KON-W

Formularze WZS

WZS-1M
WZS-1K
WZS-1R

Formularze WZP

WZP-1M
WZP-1K
WZP-1R

Formularze EDG

EDG-1
EDG-MW
EDG-RB
EDG-RD

Formularze IKE

IKE-1
IKE-1/A
IKE-1/B
IKE-1/C
IKE-2
IKE-2/A
IKE-2/B
IKE-2/C
IKE-2/D
IKE-2/E

Formularze DT

DT-1
DT-1/A
DRA-1

Formularze VZM

VZM-1
VZM-1/A
VZM-1/B
VZM-1/C

Formularze AKC

AKC-R
AKC-Z
AKC-4
AKC-4zo
AKC-4/A
AKC-4/B
AKC-4/C
AKC-4/D
AKC-4/E
AKC-4/F
AKC-4/I
AKC-4/J
AKC-4/K
INF-A
INF-B
INF-C
INF-D
INF-F
INF-I
INF-J
INF-K
AKC-P
AKC-PA
AKC-U

Formularze ZUS

E-101
E-102
E-103
E-124
E-207
E-22
E-22A
E-24
E-25
Kp-1
Kp-3
N-10
N-9
N-9A
Np-7
Rp-1
Rp-13
Rp-15